51

Твоят дух на праволинеен и почтен човек се чувства унизен, когато се вижда заплетен в интриги и празни слухове, които той не може да си обясни и в които не би искал никога да се бърка. — Понасяй унижението да бъдеш в устата на другите и направи така, че това да ти послужи за урок, за да бъдеш по-благоразумен!

Предмети
Този параграф на друг език