39

„Молете Бога за мен — никога да не се задоволявам само с лесните неща!“ — Вече молих Бог за теб. — Сега ти трябва да осъществиш това хубаво намерение.

Предмети
Този параграф на друг език