21

Винаги ще има предлози, за да се отклониш от своя дълг… Какво огромно изобилие от премислени безсмислици! Нито за миг не им обръщай внимание! Отхвърли ги решително и изпълни дълга си!

Предмети
Този параграф на друг език