25

Не спорете! — В спора не се ражда светлината на истината, защото разгорещените страсти я гасят.

Този параграф на друг език