45

Защо ти причиняват болка неверните обвинения, които се отправят по твой адрес? — Би могъл да паднеш и по-ниско, ако Бог те беше изоставил. — Постоянствай в доброто и не им обръщай внимание!

Този параграф на друг език