30

Ти си пресметлив. — Не се оправдавай с това, че си млад. Младият човек дава всичко, което може; той дава себе си без предел.

Предмети
Този параграф на друг език