32

Ти няма да бъдеш водач, ако в народа виждаш само стълба, за да се издигнеш. — Ще бъдеш водач само ако живееш със стремежа да спасиш всички души.

Не можеш да живееш с гръб към тълпата. Ти трябва да гориш от желание да я направиш щастлива.

Този параграф на друг език