4

Не казвай: „Какво да направя — такъв съм си, с избухлив характер“! Грешиш — избухливостта е признак точно на обратното — на липса на характер. „Esto vir!“ — Бъди смел човек!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език