16

Да заприличаш на всички? Да се претопиш в посредственото стадо? Та ти си роден за водачество! Между нас няма място за колебливи. Смири се пред Христос и Той отново ще направи да пламнеш с огъня на Обичта.

Този параграф на друг език