50

Ти си любопитен и заядлив, сплетник и си пъхаш навсякъде носа: не се ли срамуваш, че дори и в недостатъците си ти си така малко мъжествен. Бъди мъж! И замени това твое желание да знаеш за другите всичко с волята да познаеш себе си.

Този параграф на друг език