6

Отвърни се от нечестивеца, когато ти нашепва на ухото: „Защо трябва да си усложняваш живота?“.

Този параграф на друг език