37

Говориш много. Но с цялата твоя словоохотливост ти не ще успееш да оправдаеш това, което не може да бъде оправдано, даже и да го наричаш Провидение.

Този параграф на друг език