49

Мълчи! — Не се дръж детински, не бъди като карикатура на дете: сплетник, клюкар, мърморко. — С твоите приказки и сплетни ти притъпи склонността си към милосърдни дела; извърши най-лошото дело… и ако ти — клеветник — случайно си разклатил здравите стени на постоянството в някого другиго, твоето собствено постоянство престава да бъде благодат Божия, защото е предателско оръдие на врага.

Предмети
Този параграф на друг език