8

Спокойствие! — Владей себе си, защото с гнева си обиждаш Бога, смущаваш ближния, изпълваш се с отрова… И защо наистина да се гневиш, когато в края на краищата ще ти мине?

Този параграф на друг език