44

Извини се учтиво, тъй както изисква това християнската обич и общественото благоприличие! — След това, напред със свят „инат“, без да спираш, докато не изпълниш докрай своя дълг!

Предмети
Този параграф на друг език