2

Нека твоето поведение и реч да са такива, че всеки да може да възкликне — ето човек, който чете Христовия живот.

Този параграф на друг език