33

Ти нямаш кураж да „изкараш истината наяве“. — Често пъти — от вежливост. Друг път — в повечето случаи — за да не си създаваш неприятности. Понякога — за да не причиняваш неприятности на другите. Но винаги от малодушие!

Така, понеже не откриваш цялата истина, ти няма да бъдеш никога човек, който разсъждава със собствената си глава.

Този параграф на друг език