7

Не бъди тесногръд! — Разшири своето сърце, докато достигне вселенски, „католически“ измерения!

Недей да подхвръкваш като кокошка — най-малко ти, избраният да се възнесеш като орел в небесата.

Този параграф на друг език