36

Тази злоупотреба не е непоправима. — Но е липса на характер да се съгласиш това да продължава така, като че ли става дума за някое безнадеждно положение, невъзможно да се поправи.

Не пренебрегвай своя дълг! — Изпълни го точно дори и ако другите не изпълняват своя дълг!

Този параграф на друг език