26

Бракът е Свято Тайнство. — Когато дойде време да го приемеш, нека твоят духовен наставник или изповедникът да ти препоръчат някоя душеполезна книга. — Така ще можеш да се подготвиш по-добре за товара на семейния живот.

Предмети
Този параграф на друг език