28

Бракът е отреден, така да се каже, за редовната войска, а не за генералния щаб на Христос. — Храната е потребност за всеки индивид, но размножаването е изискване само към вида като цяло, следователно определени личности могат и да не го изпълнят.

Искате деца ли?… Уверявам ви, че ако пожертвате егоизма на плътта, ще имате много деца и ще оставите светла диря след себе си.

Този параграф на друг език