1

Нека животът ти не остане безплоден. — Бъди полезен човек! — Остави следа след себе си! — С вяра и обич пръскай светлина нашироко околовръст! Нека с твоя живот — живот на апостол, изтриеш нечистата лигава диря, оставена от тъмните сеячи на омраза. — Запали всички земни пътища с горящия в сърцето ти Христов огън!

Предмети
Този параграф на друг език