23

Какво — казваш, че повече от това не можеш да направиш ли? А дали пък истината не е някъде другаде — че не можеш да направиш по-малко от това?

Този параграф на друг език