378

Em dius, contrit: «¡quanta misèria que veig en mi! Em trobo, tal és la meva ineptitud i tal el bagatge de les meves concupiscències, com si mai no hagués fet res per apropar-me a Déu. Començar, començar: ¡oh, Senyor, sempre als començaments! Procuraré, però, tirar endavant amb tota la meva ànima en cada jornada».

—Que Ell beneeixi aquests afanys teus.

Aquest punt en un altre idioma