385

No podem conformar-nos amb el que fem en el nostre servei a Déu, com un artista no es queda satisfet amb el quadre o l'estàtua que surt de les seves mans. Tots li diuen: és una meravella; però ell pensa: no, no és això, jo voldria més. Així hauríem de reaccionar nosaltres.

A més, el Senyor ens dóna molt, i té dret a la nostra més plena correspondència…, i cal anar al seu pas.

Aquest punt en un altre idioma