388

Oh, Jesús! Si, essent jo com era! —pobre de mi—, has fet el que has fet…; si jo correspongués, què no faries?

Aquesta veritat t'ha de dur a una generositat sense treva.

Plora, i dol-te amb pena i amb amor, perquè el Senyor i la seva Mare beneïda mereixen un altre comportament de la teva part.

Aquest punt en un altre idioma