470

Damunt teu recau —malgrat les teves passions— la responsabilitat de la santedat, de la vida cristiana dels altres, de la seva eficàcia.

Tu no ets una peça aïllada. Si t'atures, ¡quants en pots detenir o perjudicar!

Aquest punt en un altre idioma