428

No busquis consols fora de Déu. —Mira el que escrivia aquell sacerdot: ¡res de desfogar el cor, sense necessitat, amb cap altre amic!

Aquest punt en un altre idioma