474

Mare nostra, la nostra Esperança!, ¡que segurs estem, ben agafats a Tu, encara que tot trontolli!

Aquest punt en un altre idioma