469

Et proposo una bona norma de conducta per viure la fraternitat, l'esperit de servei: que, quan faltis, els altres puguin tirar endavant la tasca que duus entre mans, per l'experiència que generosament els transmetis, sense fer-te imprescindible.

Aquest punt en un altre idioma