467

No confonguis la serenitat amb la mandra, amb l'abandonament, amb el retard en les decisions o en l'estudi dels afers.

La serenitat es complementa sempre amb la diligència, virtut necessària per a considerar i resoldre, sense demora, les qüestions pendents.

Aquest punt en un altre idioma