435

Sempre he entès l'oració del cristià com una conversa amorosa amb Jesús, que no s'ha d'interrompre ni tan sols en els moments en què físicament som lluny del Sagrari, perquè tota la nostra vida està feta de cobles d'amor humà a la manera divina…, i sempre podem estimar.

Aquest punt en un altre idioma