399

D'acord: la teva preocupació han de ser «ells». Però la teva primera preocupació has de ser tu mateix, la teva vida interior; perquè si no, no podràs servir-los.

Aquest punt en un altre idioma