450

Et cal vida interior i formació doctrinal. Exigeix-te! —Tu —cavaller cristià, dona cristiana— has de ser sal de la terra i llum del món, perquè estàs obligat a donar exemple amb sant desvergonyiment.

—T'ha d'urgir la caritat de Crist i, en sentir-te un altre Crist i saber-te un altre Crist des del moment en què li has dit que el segueixes, no et separaràs dels teus iguals —els teus parents, els teus amics, els teus col·legues—, igual com no se separa la sal de l'aliment que condimenta.

La teva vida interior i la teva formació comprenen la pietat i el criteri que ha de tenir un fill de Déu, per assaonar-ho tot amb la seva presència activa.

Demana al Senyor que sempre siguis aquell bon condiment en la vida dels altres.

Aquest punt en un altre idioma