471

Pensa en la teva Mare l'Església Santa, i considera que, si un membre es ressent, tot el cos se'n ressent.

—El teu cos té necessitat de cadascun dels membres, però cadascun dels membres en té del cos sencer. —¡Ai, si la meva mà deixés de complir el seu deure…, o si deixés de bategar el cor!

Aquest punt en un altre idioma