441

L'esperit d'oració que anima la vida entera de Jesucrist entre els homes, ens ensenya que totes les obres —grans i petites— han d'anar precedides, acompanyades i seguides d'oració.

Aquest punt en un altre idioma