410

Sotmet a la consideració del teu Director espiritual el teu pla de mortificacions, per tal que ell les moderi.

—Però moderar-les no vol pas dir sempre disminuir-les, sinó també augmentar-les, si ho considera convenient. —I, sigui com sigui, accepta-ho!

Aquest punt en un altre idioma