413

Vida neta, amb valentia!, cadascú en el seu estat: cal saber dir que no, pel gran Amor amb majúscula.

Matèries
Aquest punt en un altre idioma