434

Hi ha dues raons, entre d'altres, es deia aquell amic, per desagreujar la meva Mare Immaculada els dissabtes i vigílies de les seves festes.

—La segona és que els diumenges i les festes de la Mare de Déu (que solen ser festes de pobles), en comptes de dedicar-les la gent a la pregària, les dedica —n'hi ha prou amb obrir els ulls i veure-hi— a ofendre amb pecats públics i crims escandalosos el Nostre Jesús.

La primera: que els qui volem ser bons fills no vivim, potser empesos per satanàs, amb l'atenció deguda aquests dies dedicats al Senyor i a la seva Mare.

—Ja t'adones que, malauradament, continuen estant molt d'actualitat aquestes raons, perquè també nosaltres desagreugem.

Aquest punt en un altre idioma