472

Ho has vist clarament: quan tanta gent no el coneix, Déu s'ha fixat en tu. Vol que siguis fonament, carreu, on trobi suport la vida de l'Església.

Medita aquesta realitat, i en trauràs moltes conseqüències pràctiques per a la teva conducta ordinària: el fonament, el carreu —potser sense lluir, ocult— ha de ser sòlid, sense fragilitats; ha de servir de base per al sosteniment de l'edifici…; si no, es queda aïllat.

Aquest punt en un altre idioma