406

Hem d'acceptar la mortificació amb els mateixos sentiments que va tenir Jesucrist en la seva Passió Santa.

Aquest punt en un altre idioma