393

No és veritable santedat —serà la seva caricatura en el millor dels casos— aquella que obliga a pensar que «per aguantar un sant, calen dos sants».

Aquest punt en un altre idioma