405

Acosta't a Jesús mort per tu, acosta't a aquesta Creu que es retalla sobre el cim del Gòlgota…

Però acosta-t'hi amb sinceritat, amb aquell recolliment interior que és senyal de maduresa cristiana: per tal que els esdeveniments divins i humans de la Passió penetrin en la teva ànima.

Aquest punt en un altre idioma