411

Podem dir, com Sant Agustí, que les passions dolentes ens tiben el vestit, cap avall. Al mateix temps, notem dins del cor desigs grans, nobles, nets, i hi ha una lluita.

—Si tu, amb la gràcia del Senyor, poses els mitjans ascètics: la recerca de la presència de Déu, la mortificació —no t'espantis: la penitència—, aniràs endavant, tindràs pau, i aconseguiràs la victòria.

Aquest punt en un altre idioma