423

Tingues aquesta seguretat: el desig —amb obres!— de conduir-te com a bon fill de Déu dóna joventut, serenor, alegria i pau permanents.

Aquest punt en un altre idioma