465

També a tu et farà pensar aquest comentari, que em va doldre molt: «veig clarament la falta de resistència, o la ineficàcia d’aquesta resistència a les lleis infames, donat que n'hi ha a dalt, a baix, i al mig, molts, però molts!, d'adotzenats».

Aquest punt en un altre idioma