Índex de referències a la Sagrada Escriptura de «Camí»

1 Samuel


1 Samuel 3, 6984


2 Samuel


2 Samuel 11, 2–3183


1 Reis


1 Reis 2, 24


1 Cròniques


1 Cròniques 16, 10666


2 Cròniques


2 Cròniques 7, 393


Tobit


Tobit 5–8360

Tobit 5–1227

Tobit 5, 10715


Job


Job 7, 1306


Salms


Salms 6, 7216


Salms 19, 10435


Salms 23, 1760


Salms 27, 1482

Salms 27, 3482


Salms 31, 295


Salms 39, 492


Salms 51, 19712


Salms 55, 13–15244


Salms 62, 11636


Salms 67, 12972


Salms 71, 195


Salms 104, 1012


Salms 105, 1567


Salms 118, 28785


Salms 119, 120326


Proverbis


Proverbis 18, 19460


Càntic dels càntics


Càntic dels càntics 2, 15329


Càntic dels càntics 5, 8568


Eclesiàstic


Eclesiàstic 6, 14421


Eclesiàstic 24, 24504


Isaïes


Isaïes 40, 15613


Isaïes 59, 1586


Jeremies


Jeremies 2, 20413


Mateu


Mateu 1, 18–24653


Mateu 4, 487

Mateu 4, 18–22799


Mateu 5, 13921

Mateu 5, 16842

Mateu 5, 29163

Mateu 5, 48291


Mateu 6, 3466

Mateu 6, 984

Mateu 6, 21421

Mateu 6, 24300

Mateu 6, 33472


Mateu 7, 21754

Mateu 7, 22–23930


Mateu 8, 2–3142


Mateu 9, 5264

Mateu 9, 9799

Mateu 9, 12536

Mateu 9, 37–38800


Mateu 10, 24699

Mateu 10, 37907


Mateu 11, 29607

Mateu 11, 30758


Mateu 12, 36–37447


Mateu 13, 31–33695

Mateu 13, 36695

Mateu 13, 55491


Mateu 17, 19585


Mateu 19, 21–22807

Mateu 19, 29670


Mateu 25, 21819


Mateu 27, 17–23296

Mateu 27, 23671

Mateu 27, 55–56982


Mateu 28, 19–20904


Marc


Marc 1, 16–20799

Marc 1, 17978

Marc 1, 40–41142


Marc 2, 13–14799

Marc 2, 17536


Marc 6, 3491


Marc 9, 23588

Marc 9, 38–40966


Marc 10, 15–16872

Marc 10, 29–30779


Marc 11, 1–10507

Marc 11, 2–7606

Marc 11, 13–14354

Marc 11, 23–24489


Marc 12, 41–44829


Marc 14, 6527

Marc 14, 61671


Marc 15, 40–41982

Marc 15, 43841


Marc 16, 15904


Lluc


Lluc 1, 30511

Lluc 1, 33906

Lluc 1, 38403510512763912

Lluc 1, 48598


Lluc 2, 14759

Lluc 2, 49907


Lluc 5, 4–5792

Lluc 5, 6629

Lluc 5, 9–11799

Lluc 5, 12–13142

Lluc 5, 27–28799

Lluc 5, 31536


Lluc 6, 12104

Lluc 6, 40699


Lluc 8, 1–3981

Lluc 8, 5794


Lluc 10, 2800

Lluc 10, 4289


Lluc 11, 1–484

Lluc 11, 996


Lluc 12, 49801


Lluc 14, 30324

Lluc 14, 34921


Lluc 16, 10243


Lluc 17, 5580588


Lluc 22, 39–46213

Lluc 22, 53734


Lluc 24, 15–16843

Lluc 24, 32917

Lluc 24, 36258


Joan


Joan 2, 1–11502507


Joan 3, 1–15841

Joan 3, 8110


Joan 4, 14148

Joan 4, 34766


Joan 7, 10843


Joan 11, 33–36422

Joan 11, 39719

Joan 11, 43719

Joan 11, 53694


Joan 12, 1–3974

Joan 12, 14–16606

Joan 12, 24199938


Joan 13, 34–35385


Joan 14, 27258


Joan 15, 1–8701

Joan 15, 2701

Joan 15, 5416781


Joan 17, 21968


Joan 19, 25–27144

Joan 19, 25507508982

Joan 19, 26–27506

Joan 19, 38–42841


Joan 20, 14843


Joan 21, 4843


Actes dels apòstols


Actes dels apòstols 1, 1342


Actes dels apòstols 9, 1–30799


Actes dels apòstols 12, 15570


Romans


Romans 1, 17578


Romans 2, 6748


Romans 7, 24138


Romans 8, 28378


Romans 12, 12209


Romans 13, 14310


Romans 16, 15469


1 Corintis


1 Corintis 2, 9751


1 Corintis 3, 8748

1 Corintis 3, 1657


1 Corintis 6, 1957

1 Corintis 6, 20135


1 Corintis 9, 5980

1 Corintis 9, 24318

1 Corintis 9, 27930


2 Corintis


2 Corintis 11, 30879


2 Corintis 12, 9707

2 Corintis 12, 10604


2 Corintis 13, 12469


Gàlates


Gàlates 1, 18520


Gàlates 4, 4–7512


Gàlates 6, 2385


Efesis


Efesis 1, 1469


Efesis 5, 20268


Efesis 6, 11–12750


Filipencs


Filipencs 1, 1469


Filipencs 2, 8628


Filipencs 4, 13717


1 Tessalonicencs


1 Tessalonicencs 5, 18268


1 Timoteu


1 Timoteu 6, 15538


2 Timoteu


2 Timoteu 2, 10550


Hebreus


Hebreus 13, 8584

Hebreus 13, 17621


Jaume


Jaume 5, 13663


1 Joan


1 Joan 3, 18461


Apocalipsi


Apocalipsi 3, 16325


Apocalipsi 19, 16538